Vispolicy för barn och Tablighi

Indisk visumpolitik

i Urgent indiskt visum Vi noterade vem som kan komma till Indien under de akuta och brådskande omständigheterna i kölvattnet av Covid år 2020.

Barnen till indiska medborgare som bor utomlands som är födda utanför Indien är ännu inte berättigade till juni 2020 för att besöka Indien. Indiens regering startade ett uppdrag som kallas Vande Bharat, i syfte att föra hem och repatriera medborgare som var strandade utomlands. Eftersom barnen till dessa indiska medborgare är strandade utomlands är de emellertid inte berättigade till ett Indiskt visum inte heller komma med ett OCI-kort.

All Typer av indiskt visum avbröts av Indiens regering i mars 2020 på grund av Coronavirus. Denna begränsning kommer snart att upphävas på alla indiska Visa Online (eVisa Indien). Majoriteten av besökarna kommer till Indien för turism på Indiskt visum för turism (eVisa Indien) medan en mindre andel kommer på Indiskt visum för företag (eVisa Indien) och Indiskt visum för medicinskt syften (eVisa Indien).

Tablighi Jamaat visumpolitik i Indien

Denna särskilda grupp orsakade spridning av COVID i Indien, därför kommer inrikesministeriet INTE att tillåta visum för att delta i Tablighi-aktiviteter i Indien.

Det indiska inrikesministeriets policydokument om indiskt visum säger,

”Utländska medborgare som beviljats ​​någon typ av visum och OCI-kortinnehavare får inte tillåta sig att arbeta i Tablighi. Det kommer inte att finnas någon begränsning i att besöka religiösa platser och delta i normala religiösa aktiviteter som att delta i religiösa diskurser. Det är dock inte tillåtet att predika religiösa ideologier, göra tal på religiösa platser, distribution av ljud eller visuell visning / broschyrer som rör religiösa ideologier, sprida konvertering etc.

källa: https://www.mha.gov.in/PDF_Other/AnnexI_01022018.pdf

Riktlinjer omprövade för indiskt visum

  • Alla besökare krävde ett pass inklusive spädbarn och barn.
  • Ansökningar bör göras online kl https://www.india-visa-gov.in
  • Pass bör vara giltiga i ett halvt år vid inresa till Indien
  • Det bör finnas två tomma sidor på passet

Vad som händer med dig blir sjuk i Indien

Om du blir sjuk i Indien när du besöker turist på indiskt visum kräver du inget särskilt tillstånd om vistelsen är mindre än 180 dagar. Du ombeds att ta tillstånd från FRRO och skicka in ett medicinskt intyg från relevant klinik / sjukhus och söka förlängning medan du bor i Indien. FRRO har befogenhet att konvertera Indian Visa Online (eVisa India) till post X -1 Visa baserat på begäran. Indisk viseringsansökan kan arkiveras online.