TERUGBETALINGINGSBELEID

Een volledige terugbetaling van de overheidstoeslag wordt alleen aan alle gebruikers verwerkt als de aanvraag niet is verwerkt en onvolledig is. Degenen die bij ons een aanvraag hebben ingediend en in het geval dat uw aanvraag door de overheid wordt aanvaard / geweigerd, wordt geen restitutie verleend. Gedeeltelijke terugbetaling vindt alleen plaats als uw aanvraag nog onvolledig is en documenten niet zijn geüpload.

Nadat u uw aanvraag bij ons heeft ingediend, wordt ervan uitgegaan en overeengekomen dat we het indieningsproces starten binnen de periode die tijdens uw aanvraag is aangegeven. Als u besluit om een ​​terugbetaling te vragen nadat uw aanvraag is ingediend en voltooid, kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van servicekosten voor de aanvraag van een bureau. 69 $ - 79 $ wordt in mindering gebracht en de terugbetaling wordt betaald als uw aanvraag nog niet is ingediend bij Immigration, Government of India.

Als u een terugbetaling wilt aanvragen, stuurt u ons een e-mail op info@evisa-india.org.in met het volgende:

  • Uw reden voor het verzoek.
  • Uw volledige namen (zoals weergegeven in uw paspoort).
  • Uw unieke referentie-ID.
  • De e-mail die is gebruikt om de registratie op deze website te maken.

Geef voor meerdere aanvragen alle referentie-ID's aan.

Alle restitutieverzoeken worden binnen 48 uur geëvalueerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze: